Zapisy

Półkolonie realizować będziemy zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku, które zostaną wydane w związku z COVID-19.

Aby zarezerwować miejsce na półkoloniach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub skontaktowanie się z nami pod numerem  515 766 001.

W odpowiedzi wyślemy mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dokumenty, w których prosimy o przekazanie informacji o dziecku oraz wskazanie osób upoważnionych do odbioru z półkolonii. Skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentów należy odesłać mailem, a oryginały dostarczyć w dniu rozpoczęcia turnusu.

W ciągu 4 dni od otrzymania od nas maila prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 250 PLN na konto:

Nr konta: 85 1240 6410 1111 0010 3682 5238
Dane do przelewu: Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz daty turnusu

Dokonanie opłaty stanowi potwierdzenie rezerwacji (brak wpłaty zaliczki w terminie 4 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w półkoloniach).

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, na który zostało zapisane dziecko.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem półkolonii i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w ciągu 48 godzin nie dostaniesz od nas wiadomości zwrotnej, prosimy o kontakt pod numerem  515 766 001.