Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, z siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP 5213588787, REGON 142651291.
  2. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu półkolonii.
  3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podają je Państwo w formularzu zgłoszeniowym przy rejestracji telefonicznej oraz w kartach kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku.
  4. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych, zgodnie z RODO, jest: możliwość wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie półkolonii – art. 6, ust. 1 lit. b oraz, w przypadku danych wrażliwych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku – art. 9, ust. 2 lit. a – zgoda na przetwarzanie danych.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich posiadania nie jesteśmy w stanie realizować celów w jakim są zbierane.
  7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wygaśnięcia podstawy prawnej związanej z realizacją celu.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo do dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. Kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  10. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji prosimy o wysyłanie pytania na adres e-mail: fundacja@fundacjaroro.org